Làm thế nào doanh nhân 27 tuổi này biến ý tưởng kinh doanh thành công ty doanh thu hàng triệu USD

Roger Jin quyết định anh muốn trở thành một doanh nhân khi mới 14 tuổi. Trong lúc đang ngồi học môn lượng giác, Jin có một cảm giác choáng ngợp…

Read more »

Nghệ thuật lãnh đạo mà như không lãnh đạo

Trải qua mười bốn năm ròng rã, Đường Tăng cuối cùng đã mang được chân kinh về Đại Đường. Đường Thái Tông mừng mừng, tủi tủi chạy ra đón người…

Read more »

Nguyễn Ngọc Tùng là ai ?

   Họ và Tên        : NGUYỄN NGỌC TÙNG    Học vấn            : Tiến Sỹ Chia sẻ: “Mỗi ngày ta chọn một niềm vui” luôn hướng đến mục tiêu nâng cao…

Read more »